WWW.HEATING.CO.IL

בחירה בבלוק נכון חוסכת חשמל לחימום הדירה בחורף ולקירור הדירה בקיץ

איטונג צמנטי NG - חזק יותר, מבודד יותר

להזמנות חייג 09-8991882 או 054-4256255


תקרת צלעות איטונג
בלוקי איטונג
בלוקי פומיס
תקרת צלעות פומיס

מוצרי טיח, ריצוף וחיפוי של תרמוקיר

להזמנות צלצל 09-8991882


מגוון מוצרי תרמוקיר -


מגוון מוצרים לטיח

המכירה במשטחים מלאים בלבד
מחיר מיוחד לקבלנים ובונים פרטיים יימסר בטלפון 09-8991882

יש לקבל ייעוץ מנציג המפעל על שכבות נדרשות להצלחת היישום.

תרמוקיר 200 TH (טיח תרמי 200) - טיח לבידוד מבנים מחום וקור

 • שק - 14 ק"ג
 • 32 שקים במשטח
 • צבע אפור
תכונות ושימושים עיקריים -
 • לבידוד כל מעטפת הבניין כולל גשרים תרמיים.
 • לכל סוגי המבנים עד 5 קומות.
 • לשימוש חיצוני.
 • חוסך באנרגיה.
 • מונע עיבוי בתוך המבנה.
 • נושם, מאפשר מעבר אדי מים.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים.
נתונים טכניים -
 • משקל סגולי לאחר ייבוש: קטן מ- 200 ק"ג/מ"ק.
 • התנגדות תרמית אופיינית (r) לעובי 1 ס"מ: r = 0.143 m2∙k/w .
 • מוליכות תרמית במצב יבש: λ =0.065 m2∙k/w.
 • מוליכות תרמית חישובית: li =0.070 m2∙k/w.
 • חוזק בלחיצה בגיל 28 יום: גדול מ- 0.6 מגפ"ס.
 • סווג לפי תגובות בשריפה: לפי ת"י 755: V.4.3.
 • משך שמישות לעבודה: כשעה.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר 300 TH (טיח תרמי 300) - טיח לבידוד מבנים מחום וקור

 • שק - 16 ק"ג
 • 24 שקים במשטח
 • צבע אפור
תכונות ושימושים עיקריים -
 • לבידוד כל מעטפת הבניין כולל גשרים תרמיים
 • לשימוש חיצוני בכל סוגי המבנים עד 9 קומות
 • חוסך באנרגיה
 • מונע עיבוי בתוך המבנה
 • נושם, מאפשר מעבר אדי מים
 • מונע היווצרות עובש ופטריות
 • לשימוש פנימי וחיצוני
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים
נתונים טכניים -
 • צפיפות לאחר ייבוש: קטן מ- 300 ק"ג/מ"ק.
 • מוליכות תרמית במצב יבש: λ1 =0.085 w/(m*k)
 • מוליכות תרמיתבשקלול מרכיב תכולת הרטיבות : l =0.094 w/(m*k) .
 • התנגדות תרמית אופיינית לעובי 1 ס"מ: r = 0.106 m2∙k/w .
 • חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 1.0 מגפ"ס.
 • סווג לפי תגובות בשריפה: לפי ת"י 755: 4.3.
 • משך שמישות לעבודה: כשעה.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר 400 TH (טיח תרמי 400) - טיח לבידוד מבנים מחום וקור

 • שק - 23 ק"ג
 • 32 שקים במשטח
 • צבע אפור
תכונות ושימושים עיקריים -
 • לבידוד כל מעטפת הבניין כולל גשרים תרמיים.
 • לכל סוגי המבנים, לרבות מבנים גבוהים.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • מתאים ליישום במרחבים מוגנים.
 • חוסך באנרגיה.
 • מונע עיבוי בתוך המבנה.
 • נושם, מאפשר מעבר אדי מים.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים.
נתונים טכניים -
 • משקל סגולי לאחר ייבוש: קטן מ- 400 ק"ג/מ"ק.
 • התנגדות תרמית אופיינית (r) לעובי 1 ס"מ: r= 0.089 m2∙k/w .
 • מוליכות תרמית במצב יבש : λ =0.105 m2∙k/w .
 • מוליכות תרמית חישובית : li =0.112 m2∙k/w .
 • חוזק הדבקות במתיחה בגיל 28 יום: גדול מ-0.20 מגפ"ס.
 • חוזק בלחיצה בגיל 28 יום: גדול מ- 1.20 מגפ"ס.
 • סווג לפי תגובות בשריפה: לפי ת"י 755: V.4.3.
 • משך שמישות לעבודה: כשעה.
להזמנות 09-8991882

טייחים

המכירה במשטחים מלאים בלבד
מחיר מיוחד לקבלנים ובונים פרטיים יימסר בטלפון 09-8991882

יש לקבל ייעוץ מנציג המפעל על שכבות נדרשות להצלחת היישום.

תרמוקיר PL 100 (הרבצה צמנטית) - שכבת יסוד לטיח

 • שק - 40 ק"ג
 • 54 שקים במשטח
 • צבע אפור
תכונות ושימושים עיקריים -
 • מתאים למערכות טיח בסביבה רגילה וסביבה ימית.
 • ליישום במבני מגורים, תעשיה, מבני ציבור, משרדים וכד’.
 • מתאים לתשתיות הבאות: בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, בלוק פומיס וסיליקט.
 • אוטם ומונע חדירת מים.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • שקל מרחבי לאבקה: כ-1.6 ק"ג/ליטר
 • הצטמקות חופשית: קטן מ-0.5 מ"מ למטר
 • הצטמקות מרוסנת: ללא שינוי בטבעת תקנית.
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
 • חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-10.0 מגפ"ס.
 • מקדם ספיגות נימית: K<0.5 Kg/m²h0.5
 • התנגדות למעבר אדי מים: קטן מ- Sd<2.0m
 • משך שמישות לעבודה: כשעתיים.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר PL 122 (טיח מגן) - שכבת מגן לטיח תרמי

 • שק - 40 ק"ג
 • 54 שקים במשטח
 • צבע אפור
תכונות ושימושים עיקריים -
 • מהווה תשתית למערכת צבע, שליכט צבעוני, שפריץ מינרלי וכד’.
 • ליישום במבני מגורים, מבני תעשיה, מבני ציבור, משרדים וכד’.
 • שכבה מיישרת לשימור וחידוש מבנים.
 • לסביבה רגילה וסביבה ימית.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משקל מרחבי לאבקה: כ-1.50 ק"ג/ליטר
 • הצטמקות חופשית: קטן מ-0.5 מ"מ למטר
 • הצטמקות מרוסנת: ללא שינוי בטבעת תקנית.
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.3 מגפ"ס.
 • חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-3.0 מגפ"ס, קטן מ-5.0 מגפ"ס
 • מקדם ספיגות נימית: K<1.0 Kg/m²h0.5
 • התנגדות למעבר אדי מים: קטן מ- Sd<1.5m
 • משך שמישות לעבודה: כשעתיים.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר PL 130 (טיח רב-תכליתי) - טיח פנים למרחבים מוגנים

 • שק - 40 ק"ג
 • 54 שקים במשטח
 • צבע אפור
תכונות ושימושים עיקריים -
 • לציפוי פנימי של קירות ותקרות במרחבים מוגנים.
 • מתאים למערכת טיח תרמי פנימית במרחבים מוגנים, כשכבה ראשונה ושכבת מגן.
 • לשימוש חיצוני במרפסות, עמודים, בליטות, זיזים וכד’.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משקל מרחבי לאבקה: כ-1.5 ק"ג/ליטר
 • הצטמקות חופשית: קטן מ-0.5 מ"מ למטר
 • הצטמקות מרוסנת: ללא שינוי בטבעת תקנית.
 • חוזק הדבקות במתיחה לקירות בטון לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
 • חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-4.0 מגפ"ס.
 • משך שמישות לעבודה: כשעתיים.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר PL 170 (טיח סלע) - טיח-דבק להדבקה וציפוי לוחות פוליסטירן וצמר סלעים

 • שק - 25 ק"ג
 • 80 שקים במשטח
 • צבע לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להדבקת לוחות פוליסטירן מותפח על קירות בטון או בלוק.
 • להדבקת לוחות פוליסטירן המיוצרים בשיחול על קירות בטון או בלוק.
 • להדבקת לוחות צמר סלעים על קירות בטון או בלוק.
 • שכבת בסיס למערכת טיח.
 • עובי השכבה: 3-6 מ"מ.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
 • המערכת עומדת בדרישות ת"י 921 (עמידות באש לבניין נמוך).
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה (POT-LIFE): כשעתיים.
 • חוזק הדבקות במתיחה לבטון: גדול מ-1.0 מגפ"ס.
 • חוזק הדבקות ללוחות גבוה מחוזק המתיחה של הלוחות עצמם.
 • חוזק בלחיצה לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ-10 מגפ"ס.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר PL 181 (שליכט סאטן) - שכבת החלקה עדינה

 • שק - 25 ק"ג
 • 60 שקים במשטח
 • צבע אפור או לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להחלקת קירות בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, בלוק פומיס וסיליקט.
 • משמש כשכבת גמר לטיח.
 • משמש כשכבת הכנה עדינה לצבע.
 • מונע חדירת מים.
 • לשימוש חיצוני ופנימי.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משקל מרחבי לאבקה: כ-1.20 ק"ג/ליטר
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.4 מגפ"ס.
 • חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-2.0 מגפ"ס.
 • מקדם ספיגות נימית: K<1.0 Kg/m²h0.5
 • משך שמישות לעבודה: כשעתיים.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר PL 182 (שפכטל חוץ) - שכבת החלקה עדינה במיוחד

 • שק - 20 ק"ג
 • 84 שקים במשטח
 • צבע לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להחלקת קירות בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, בלוק פומיס וסיליקט.
 • משמש כשכבת גמר לטיח.
 • משמש כשכבת הכנה עדינה לצבע.
 • מונע חדירת מים.
 • לשימוש חיצוני ופנימי.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משקל מרחבי לאבקה: כ-1.20 ק"ג/ליטר
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.4 מגפ"ס.
 • חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-2.0 מגפ"ס.
 • מקדם ספיגות נימית: K<1.0 Kg/m²h0.5
 • משך שמישות לעבודה: כשעתיים.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר PL 183 (שליכט בגר) - שכבת החלקה עדינה במיוחד לבטון וטיח

 • שק - 25 ק"ג
 • 60 שקים במשטח
 • צבע לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • החלקת קירות בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, בלוק פומיס וסיליקט.
 • משמש כשכבת גמר לטיח.
 • משמש כשכבת הכנה עדינה במיוחד לצבע.
 • נושם, מאפשר מעבר אדי מים.
 • לשימוש פנימי.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משקל מרחבי לאבקה: כ-1.20 ק"ג/ליטר
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.4 מגפ"ס.
 • חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-2.0 מגפ"ס.
 • משך שמישות לעבודה: כשעתיים.
להזמנות 09-8991882

אלסטוסיל - איטום צמנטי גמיש חד-רכיבי

המכירה במשטחים מלאים בלבד
מחיר מיוחד לקבלנים ובונים פרטיים יימסר בטלפון 09-8991882

יש לקבל ייעוץ מנציג המפעל על שכבות נדרשות להצלחת היישום.

תרמוקיר SE 980 (אלסטוסיל) - איטום צמנטי חד-רכיבי גמיש

 • שק - 25 ק"ג
 • 60 שקים במשטח
 • צבע אפור או לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • לאיטום קירות ורצפות ב"חדרים רטובים", מרפסות וכד’
 • למאגרי מי שתיה, בריכות שחיה, מאגרי מים שונים וכד’
 • לאיטום יסודות מעל ומתחת לפני הקרקע
 • לאיטום קירות המחופים באבן בשיטת “קיבוע רטוב/יבש"
 • בעל גמישות גבוהה מאד
 • פריימר לתשתיות שונות.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • חוזק הדבקות במתיחה לבטון או בלוק בטון לאחר 28 יום: גדול מ-1.5 מגפ"ס.
 • מקדם ספיגות נימית: K<1.0 Kg/m²h0.5
 • משך שמישות לעבודה: כשעתיים.
להזמנות 09-8991882

דבקים צמנטיים ואקריליים להדבקת כל מגוון החיפויים

המכירה במשטחים מלאים בלבד
מחיר מיוחד לקבלנים ובונים פרטיים יימסר בטלפון 09-8991882

יש לקבל ייעוץ מנציג המפעל על שכבות נדרשות להצלחת היישום.

תרמוקיר פלסטומר AD 503 - דבק צמנטי להדבקת אריחים

 • שק - 25 ק"ג
 • 84 שקים במשטח
 • צבע אפור / לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להדבקת אריחים על בטון, בלוק בטון, טיח וכד'.
 • מתאים לאריחי פורצלן ואריחי קרמיקה בעלי ספיגות עד 10%.
 • עובי שכבת הדבק 5-10 מ"מ (עד 20 מ"מ בשתי שכבות).
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
סוג הדבק - C2T
הרכב החומר - צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה (POT-LIFE): עד 2 שעות.
 • משך הזמן החופשי (OPEN TIME): כ- 20 דקות.
 • מקדם ספיגות נימית : K< 0.5 Kg / m2 • h0.5
 • חוזק הידבקות בגזירה בגיל 28 יום: גדול מ- 1.5 מגפ"ס.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר SAKRET AD 505 - דבק צמנטי להדבקת אריחי פורצלן

 • שק - 25 ק"ג
 • 84 שקים במשטח
 • צבע לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להדבקת אריחים על בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, טיח וכד'.
 • מתאים לאריחי פורצלן ואריחי קרמיקה בעלי ספיגות עד 10%.
 • לבניה בלבני זכוכית, סיליקט ו"בלוק לבן".
 • לבנייה "נקייה" בבלוק בטון ובלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלאב
 • לשימוש חיצוני ופנימי
 • עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד
הרכב החומר - חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה: כשעתיים.
 • משך הזמן החופשי (open time): שלושים דקות.
 • מקדם ספיגות נימית : K= 0. 5 Kg / m2 · h0.5.
 • חוזק הידבקות במתיחה:
 • לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ- 1.0 מגפ"ס.
 • לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור: גדול מ- 1.0 מגפ"ס.
 • לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה רגילים+ 21 יום טבילה במים: גדול מ- 1.0 מגפ"ס.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר AD 500 (פלסטומר 500) - דבק צמנטי להדבקת אריחים

 • שק - 25 ק"ג
 • 88 שקים במשטח
 • צבע לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להדבקת אריחים על גבי תשתיות צמנטיות.
 • מתאים לאריחי פורצלן ואריחי קרמיקה בעלי ספיגות עד 10%.
 • עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ
 • ליישום פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
סוג דבק - C1T להזמנות 09-8991882

תרמוקיר SAKRET AD 600 XL - דבק צמנטי רב כיסוי גמיש

 • שק - 25 ק"ג
 • 66 שקים במשטח
 • צבע אפור בהיר
תכונות ושימושים עיקריים -
 • לחיפוי קירות ולריצוף
 • ללוחות פסיפס, אריחי קרמיקה ופורצלן על בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, טיח, לוחות גבס, בלוק גבס וכד'
 • מתאים לריצוף אבן טבעית, אבן מלאכותית ושיש
 • מתאים במיוחד לחיפוי אריחים בעלי ספיגות גבוהה (מעל 10%)
 • מוצר בעל הספק גבוה, כ-50% יותר מדבק רגיל
 • לשימוש פנימי
 • עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.
 • עובי שכבת הדבק בריצוף 5-10 מ"מ
 • מוצר נח וקל לשימוש
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה : כשעתיים.
 • משך הזמן החופשי 20 : (OPEN TIME) דקות.
 • חוזק הידבקות בגזירה לאחר 28 יום: גדול מ 1.0- מגפ"ס.
 • הצטמקות קווית: קטנה מ-0.1%.
 • עיווי רוחבי (גמישות): גדול מ-2.5 מ"מ
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר AD 601 (פלסטומר 601) - דבק גמיש להדבקת "אריחים סופגים"

 • שק - 25 ק"ג
 • 84 שקים במשטח
 • צבע לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן על רקעים ותשתיות כגון בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, טיח, לוחות גבס, בלוק גבס וכד'
 • מתאים במיוחד לאריחים בעלי ספיגות מים גבוהה (מעל 10%).
 • לשימוש פנימי.
 • עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה (POT-LIFE): כשעתיים.
 • משך הזמן החופשי (OPEN TIME): 20 דקות.
 • חוזק הידבקות בגזירה לאחר 28 יום: גדול מ- 1.0 מגפ"ס.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר AD 602 (פלסטומר 602) - דבק צמנטי גמיש להדבקת אריחים

 • שק - 25 ק"ג
 • 84 שקים במשטח
 • צבע לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להדבקת אריחים על בטון, בלוק בטון, טיח וכד'.
 • לאריחי פסיפס ואריחי פורצלן וקרמיקה בעלי ספיגות עד 10%.
 • מתאים במיוחד לחיפוי לוחות פסיפס בבריכות שחיה.
 • עובי שכבת הדבק 3-5 מ"מ.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה (POT-LIFE): עד 2 שעות.
 • משך הזמן החופשי (OPEN TIME): מעל 30 דקות.
 • מקדם ספיגות נימית : K< 0. 2 Kg / m2 • h0.5.
 • חוזק הידבקות בגזירה לאחר 28 יום: גדול מ- 2.0 מגפ"ס.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר AD 603 (פלסטומר 603) - דבק צמנטי גמיש להדבקת אריחים

 • שק - 25 ק"ג
 • 84 שקים במשטח
 • צבע אפור או לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להדבקת אריחים על בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, טיח, לוח גבס וכד'.
 • מתאים לאריחים מסוג : קרמיקה ופורצלן בעלי ספיגות עד 10%, שיש, אבן טבעית, אבן “כורכרית", סיליקט וכד'.
 • עובי שכבת הדבק 5-10 מ"מ (עד 20 מ"מ בשתי שכבות).
 • שומר על תכונותיו, ביישום בטמפרטורה עד 100°C.
 • ליישום פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה (POT-LIFE): עד 2 שעות.
 • משך הזמן החופשי (OPEN TIME): 30 דקות.
 • מקדם ספיגות נימית : K< 0. 3 Kg / m2 • h0.5.
 • חוזק הידבקות בגזירה לאחר 28 יום: גדול מ- 1.5 מגפ"ס.
להזמנות 09-8991882

ריצופית, ריצופית טופ, מדה מתפלסת, מלט צמנט מהיר לריצוף אריחים

המכירה במשטחים מלאים בלבד
מחיר מיוחד לקבלנים ובונים פרטיים יימסר בטלפון 09-8991882

יש לקבל ייעוץ מנציג המפעל על שכבות נדרשות להצלחת היישום.

תרמוקיר 810 FL (ריצופית סופר) - מלט-צמנט (טיט) לריצוף אריחים

 • שק 25 ק"ג - 80 במשטח
 • שק 40 ק"ג - 54 במשטח
 • צבע אפור / לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להתקנת אריחי פורצלן וקרמיקה, אבן טבעית ושיש, מרצפות טרצו וכד’.
 • לשימוש בבתי מגורים, משרדים, בתי ספר וכד’.
 • מתאים לתשתיות הבאות: בטון, מדה, חול מיוצב, סומסום.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה: כשעה.
 • חוזק כפיפה לאחר 28 יום: גדול מ-4.0 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-13.0 מגפ"ס.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר 820 FL (ריצופית טופ) - מלט-צמנט (טיט) משופר לריצוף אריחים

 • שק 40 ק"ג - 54 במשטח
 • צבע אפור / לבן
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להתקנת אריחי פורצלן וקרמיקה, אבן טבעית ושיש, מרצפות טרצו וכד’.
 • מתאים לתשתיות הבאות: בטון, מדה, חול מיוצב, סומסום.
 • ליישום בקניונים, מפעלים, בתי נתיבות, בתי חולים וכד’.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה: כשעה.
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1.0 מגפ"ס.
 • חוזק כפיפה לאחר 28 יום: גדול מ-5.0 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-18.0 מגפ"ס.
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר SAKRET FL 830 (מלט-צמנט מהיר) - מלט-צמנט מהיר התקשרות לריצוף אריחים

 • שק 40 ק"ג - 54 במשטח
 • צבע אפור
תכונות ושימושים עיקריים -
 • תשתית להדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, שיש וכד’
 • תשתית לשטיחים, רצפות עץ, P.V.C וכד’
 • ליישום במבני ציבור ותעשיה, משרדים, בתי מלון, בתי מגורים וכד’
 • מהירת התקשות, ניתנת לדריכה לאחר 3 ש’
 • מתאימה למערכת עם חימום תת רצפתי
 • עובי ליישום 3-50 מ"מ.
 • לשימוש פנימי.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד
נתונים טכניים -
 • חוזק לחיצה (C) לאחר 24 ש’: גדול מ-15 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה (C) לאחר 3 ימים: גדול מ-20 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה (C) לאחר 28 יום: גדול מ-30 מגפ"ס.
 • חוזק כפיפה (F): גדול מ-7.0 מגפ"ס.
 • חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-2.0 מגפ"ס.
 • משך שמישות לעבודה: כ- 30-40 דקות.
 • ניתן לדריכה לאחר 3 שעות.
 • ניתן לכיסוי (ריצוף):
  • בעובי עד 20 מ"מ, לאחר 24 ש’
  • בעובי מעל 20 מ"מ, לאחר 48 ש’
להזמנות 09-8991882

תרמוקיר SAKRET FL 860 - מדה צמנטית מתפלסת

 • שק 25 ק"ג - 42 במשטח
 • צבע אפור
תכונות ושימושים עיקריים -
 • להתקנת אריחי קרמיקה ופורצלן, שיש, אבן טבעית וכד’
 • להתקנת אריחים חדשים על תשתית קיימת של אריחי קרמיקה ופורצלן/לוחות אבן טבעית/ לוחות טרצו
 • מתאים במיוחד לחידוש ריצוף בקניונים, בתי נתיבות, בתי חולים וכד’ ובתי מגורים
 • מתאים לתשתיות הבאות: בטון, מדה, חול מיוצב, חצץ (סומסום), אריחים קיימים; פורצלן, קרמיקה, אבן טבעית, שיש, טרצו וכד’
 • ניתן לדריכה לאחר כ- 4 שעות מסיום היישום
 • לשימוש פנימי וחיצוני
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה: כ-45 דקות.
 • חוזק כפיפה לאחר 28 יום: גדול מ-5.0 מגפ"ס.
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-18.0 מגפ"ס.
להזמנות 09-8991882

מלטים מיוחדים

המכירה במשטחים מלאים בלבד
מחיר מיוחד לקבלנים ובונים פרטיים יימסר בטלפון 09-8991882

יש לקבל ייעוץ מנציג המפעל על שכבות נדרשות להצלחת היישום.

שק בטון B 30 מוכן MO-011

תערובת מוכנה לשימוש של בטון בשק B30 MO-011 תרמוקיר

 • שק - 25 ק"ג
 • 80 שקים במשטח
 • צבע אפור
תכונות ושימושים עיקריים -
 • לביטון ומילוי צנרות חשמל ואינסטלציה.
 • למילוי, ביטון ותיקון קירות.
 • להשלמת יציקת קירות פיתוח.
 • ליציקת חגורות בטון, העגלות (“רולקות") ושיפועים שונים.
 • חומר מילוי בשיטת “קיבוע רטוב בבנייה".
 • לשימוש פנימי וחיצוני. תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה: כשעה.
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-30.0 מגפ"ס.
 • ניתן לפירוק תבניות ולדריכה לאחר 24 ש' .
הרכב החומר - צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.
אזהרה - חל איסור מוחלט על ערבוב המוצר עם גבס ו/או מוצרים המכילים גבס ו/או כל חומר גלם או תוסף אחר.
תקנים -
 • עומד בדרישות ת"י 118 לבטון.
 • יש לעבוד לפי ת"י 466 לבטון.
 • יש לעבוד לפי ת"י 26 לבטון.
להזמנות 09-8991882

שק בטון מהיר MO-012

תערובת מוכנה לשימוש של בטון 30 מהיר בשק MO-012 תרמוקיר

 • שק - 25 ק"ג
 • 80 שקים במשטח
 • צבע אפור
תכונות ושימושים עיקריים -
 • יציקת חגורות בטון, עמודים ומדרגות.
 • להשלמת יציקת קירות פיתוח וגדרות.
 • להשלמה וביטון פתחי ביוב.
 • בעל התחזקות ראשונית מהירה במיוחד.
 • מהיר התקשרות והתייבשות.
 • לשימוש פנימי וחיצוני.
 • תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים -
 • משך השמישות לעבודה: כ-10 דקות.
 • חוזק ראשוני : לאחר כ-30 דקות (בהתאם לתנאי מזג האוויר).
 • חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-30.0 מגפ"ס.
 • שקיעה (דרגת סומך 2S): 5-5.5 ס"מ.
 • ניתן לפירוק תבניות ולדריכה לאחר 3 שעות.
הרכב חומר - צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.
אזהרה - חל איסור מוחלט על ערבוב המוצר עם גבס ו/או מוצרים המכילים גבס ו/או כל חומר גלם או תוסף אחר.
תקנים -
 • עומד בדרישות ת"י 118 לבטון.
 • יש לעבוד לפי ת"י 466 לבטון.
 • יש לעבוד לפי ת"י 26 לבטון.
להזמנות 09-8991882


מהו הטיח?

הטייח הוא חלק משכבת הגימור הסופית של המבנה,שמטרתו העיקרית מניעת מעבר רטיבות לתוך המבנה טייח טוב אמור לכסות ולהסתיר את כל הפגמים,הסדקים,עבודות החשמל והמים שבתוך הקירות וכד' ... הטייח משמש כתשתית ליישומים כגון:,שפריץ,צבע,ציפויים דקורטיבים ועוד.

טייח איכותי ועבודה טובה -יכולים לכסות הרבה פגמים ותיקונים במבנה.

כשל בטייח יכול לגרום לחדירת מים לתוך המבנה ,סדקים ,התקלפויות בציפוי החיצוני ועוד...

סיבות לכשל בטייח

סיבות רבות יכולות לגרום לכשל בטיח, בינהן : תנאי הייצור הפרימיטיבים הקיימים באתר הבניה, בעיה של ערבוב תוספים ביחסי חומרים לא נכונה , שימוש בחומרים ירודים, טריות המלט השחור או תוספים ירודים, חוסר אשפרה, חוסר הכנת תשתית נקיה מלכלוך לפני העבודה ,עובי השכבות ועוד...

שלב ההתקנה שלב הרבצה תוצאה של מישור אחיד
בתמונה הימנית: שלב התקנה, בתמונה השמאלית: תוצאה של מישור אחיד.

כיצד להגדיל את הסיכוי לטייח מוצלח

יש לנקות את התשתית ממסמרים וחוטי קשירה בולטים וכד ,לסתום חורים ולהסיר חלקים רופפים. יש לשטוף היטב - להסיר אבק,לכלוך ושומנים.

יש להעדיף מוספים או מוצרים מוגמרים של חברות מוכרות בארץ ובעולם כגון: כרמית ,תרמוקיר וסיקה שהוכיחו את עצמם במשך שנים באיכות החומרים, בתוצאה ובתמיכה הטכנית במידת הצורך.

להזמנות צלצל 09-8991882

הרבצה בקיר חיצוני הרבה בקיר חיצוני
מימין: הרבצה בקיר חיצוני. משמאל: פרט מוגדל - הרבצה עם מלג' משונן. (מרית)

טיח חוץ - שכבת הרבצה- עובי שכבה( 2+/1-)5 מ"מ

 • שכבה מיישרת- עובי השכבה בכל נקודה לא יהיה קטן מ-8 מ"מ, ומאחר ויש להתחשב בסטיות המותרות.
 • בתקן לבניה, העובי הממוצע של השכבה המיישרת עומד בד"כ על 12-15 מ"מ.
 • שכבת הגמר- לא יהיה גדול מ-2 מ"מ.
 • סה"כ עובי כולל של השכבות 18-22 מ"מ.
 • פינות הטיח המומלצות - "פרוטקטור" או "א.גול" .
 • פרטים בטלפון: 050-5256255

טיח פנים

 • שכבת הרבצה -תיושם רק במקרה של דרישה מפורשת.
 • שכבה מיישרת- בתקרות עובי השכבה לא יהיה גדול מ- 12 מ"מ. בקירות עובי השכבה המקסימאלי לא יהיה גדול מ-30 מ"מ.(במקרה של יישור קירות בו נדרש עובי גדול יותר יש להשתמש ברשתות פלדה) .
 • שכבת הגמר- לא יהיה גדול מ-2 מ"מ.
 • פינות הטיח המומלצות - "פרוטקטור" או "א.גול" .
 • פרטים בטלפון: 050-5256255

להזמנות צלצל 09-8991882



גבס איכותי KNAUF בשקים - MP 75L:

טיח גבס – MP 75L : תכולת שק - 25 ק"ג.

אצלנו תקבלו יחס אישי וטיפול מהיר לכל גולש
טלפון 09-8991882   |   פלאפון 054-4256255   |   פקס 09-8991887